پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳

خوش آمدید

با عرض سلام خدمت کلیه همکاران گرامی،

به استحضار می‌رسانیم، این سایت توسط انجمن زنان و مامائی استان و به منظور اطلاع رسانی در زمینه فعالیت‌های این انجمن و ارتباط بیشتر با اعضا راه‌اندازی شده است.

محبوب‌ترین‌ها

اساسنامه

منتشر شده در شنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۴
تصاویراساسنامه انجمن متخصصین زمان و مامائی و  نازائی آذربایجانشرقی

فصل اول: کلیات

ماده ۱: باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۷۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه مربوط به آن و همچنین با عنایت به اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و باستناد نامه شماره ۱۳۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ انجمن بیماری های زنان و مامائی و  نازائی ایران شاخه آذربایجانشرقی که ذیلا بطور خلاصه انجمن نامیده می شود بر اساس مواد ذیل الذکر تشکیل می گردد.

ماده ۲: تعریف انجمن بطور کلی- این انجمن در زمینه های علمی شامل آموزش – تحقیقات باز آموزی و فنی و صنفی مربوطه  فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
ماده ۳: انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ  تصویب کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و به هیچ یک از نهادهای دولتی وابستگی ندارد و رئیس هیئت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
تبصره ۱- محل انجمن بطور موقت تا اطلاع ثانوی سالن کنفرانس بیمارستان شمس خواهد بود
تبصره ۲- این انجمن با جامعه جراحان ایران همکاری نزدیک خواهد داشت.
ماده ۴: انجمن دارای تابعیت ایران است.
ماده ۵: انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم: شرح وظایف و اهداف
ماده ۶: برای دستیابی به اهداف مذکور در ماده دوم این اساسنامه انجمن فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
۱-۶: ایجاد فضای علمی اعم از تحقیقاتی – آموزشی و فن آوری و فرهنگی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه های گوناگون پزشکی در ارتباط اند.
۲-۶: همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه ریزی امور آموزشی و پژوهشی و برگزاری گردهمایی ها و بازآموزی
۳-۶: ارائه پیشنهادهای لازم در امر برنامه های آموزشی و پژوهشی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها و دیگر موسسات وابسته
۴-۶: همکاری با سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی و ارائه پیشنهادت لازم در امور  صنفی  آموزشی و تحقیقی از طریق کمیته های تحت نظارت آن سازمان
۵-۶: ترغیب و تشویق محققان در پیشبرد فعالیت های علمی بشرح فوق الذکر
۶-۶: تهیه و تدوین بولتن و نشریه علمی و بمنظور تهیه فیلم های آموزشی کوتاه مدت جهت بیماران و نیز تنظیم برنامه های علمی – آموزشی از طریق رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، مجلات) بمنظور ارتقاء سطح علمی جامعه بخصوص در رابطه با بیماریهای خاص از قبیل سرطان – هپاتیت – ایدز و غیره …
۷-۶: معرفی متخلفین به نظام پزشکی در مورد تبلیغات گمراه کننده پزشکی و یا سوء استفاده از حرف پزشکی در رده های مختلف که بنحوی به حیثیت انجمن لطمه وارد کند.
۸-۶: اظهار نظر مشورتی درتعیین تعرفه های جراحیهای زمان و مامائی و نازائی و سایر رشته های مربوطه
۹-۶: بررسی مشکلات مراجعین بیماریهای زمان و مامائی و رشته های مربوطه و ارائه طرح های رفاهی به مسئولین ذیربط.
۱۰-۶: بررسی مشکلات حرفه ای متخصصین زنان و مامائی و رشته های مربوط و رسیدگی و ارائه طرح های رفاهی به مسئولین ذیربط.

فصل سوم – شرایط و نحوه عضویت در انجمن
ماده ۷: پزشکان متخصص رشته زنان و مامائی و رشته های وابسته به آن که دارای شرایط زیر باشند می توانند باتصویب هیئت مدیره بعضویت انجمن در آیند.
۱ـ داشتن مدارک تخصصی مورد تایید مراجع رسمی کشور برای اعضاء پیوسته
تصبره – دستیاران رشته زنان و مامائی می توانند بشرط دارا بودن سایر شرایط و با تصویب هیئت مدیره به عضویت ناپیوسته انجمن در آیند.
۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه
۳- دارای حسن سابقه و نداشن عضویت در سازمانهای ممنوعه
ماده ۸: انجمن دارای سه نوع عضویت خواهد بود.
الف – اعضای پیوسته بشرح بالا
ب- اعضای ناپیوسته به شرح بالا
ج – اعضاء افتخاری اعم از ایرانی و غیر ایرانی که صلاحیت علمی آن ها مورد تایید هیئت مدیره رسیده باشد و کلیه مفاد اساسنامه انجمن را پذیرفته باشند.

فصل چهارم – ارگان انجمن
ماده ۹: ارکان انجمن عبارتند از :
الف – هیئت موسس
ب – شورای عمومی (مجمع عمومی)
ج – هیئت مدیره
د – بازرس یا بازرسان
الف – هیئت موسس متشکل از ۱۱ نفر امضاء کنندگان اساسنامه انجمن بوده و وظایف زیر را به عهده دارند:
۱ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه توسط توسط هیئت اجرایی و اعلام موارد احتمالی تخلف به شورای عمومی جهت اتخاذ تضمیم بر اساس پیشنهاد  هیئت مدیره یا بازرسان.
۲ـ تنظیم پیشنهادات مربوط به تغییر اساسانامه و ارائه به شورای عمومی جهت تصویب.
۳ـ هیئت موسس تا زمان تشکیل هیئت مدیره کلیه وظایف آن را به عهده خواهد داشت.
ب – مجمع عمومی (شورای عمومی) که عالی ترین مرجع تصمیم گیری بوده و از کلیه اعضاء پیوسته انجمن تشکیل شده و به  دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.
۱- مجمع عمومی عادی: که هر سال یکبار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند.
تبصره ۱: برای رسمیت مجمع عمومی عادی حضور نصف بعلاوه یک اعضاء پیوسته و جهت تصویب هر موضعی رای موافق اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد و در صورتی که در دعوت نخست تعدادحاضر به حد نصاب نرسد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز بعد تشکیل و یا هر تعداد  حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
۲ـ مجمع عمومی فوق العاده: که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و با اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس ازتصویب در مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱: جلسات مجمع عمومی فوق العاده در شرایط زیر  تشکیل می گردد:
–          باتقاضای هیئت موسس
–          با تقاضای هیئت مدیره
–          با تقاضای حداقل یکسوم اعضاء پیوسته انجمن
–          با تقاضایی بازرس یا بازرسان
توضیح یک : مجامع عمومی پس از تشکیل برای هر جلسه از بین اعضاء یک نفر رئیس، یک نفر منشی دو نفر ناظر انتخاب می نمانید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یکماه قییل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عندالزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
توضیح دوم:چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه قبلی اقدام می شود. در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۰: وظایف مجمع عمومی
الف – انتخاب و عزل اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
ب – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان
ج – تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه
د – تعیین مواضع انجمن در قبال مسائل مختلف انجمن
ه –  نقد و ارزیابی عملکردهای گذشته انجمن
و – تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه انجمن
ز- انتخاب یک نفر از اعضاء به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل
ژ- تصویب کلیه آئین نامه ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیئت مدیره
ج- هیات مدیره
ماده ۱۱: اعضای هیئت مدیره مرکب از ۱۱ نفر که دو نفر بعنوان ذخیره (علی البدل) انتخاب می شوند که دو نفر اخیر موظف به شرکت در جلسات هیئت مدیره بوده و در غیاب اعضاء اصلی حق رای خواهند داشد. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر ۲ سال (دو سال) یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده ۱۲: هیئت مدیره در  اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر مدیر عامل (عندالزوم) و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضاء هیئت مدیره انتخاب می نمایند.
تبصره ۱: رئیس هیئت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره ۲: امضاء اوراق تعهد اور با رئیس هیئت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و در  غیاب او نایب رئیس خواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص هیئت مدیره در جلسات ماهیانه شرکت  ننمایند مستعفی شناخته خواهند شد.
تبصره ۴: در صورت استعفاء برکناری و یا  فوت در هر یک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهدشد.
ماده ۱۳: هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام نماید.
تبصره: هیئت مدیره قبلی تا تائید هیئت مدیره جدید ملزم به انجام وظیفه امور جاری انجمن خواهد بود.
ماده ۱۴: وظایف و اختیارات هیئت مدیره:
۱-۱۴: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده
۲-۱۴: اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
۳-۱۴: تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی، فنی و صنفی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۴-۱۴: تهیه شرایط و مقررات و آئین نامه های اجرایی
۵-۱۴: تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
۶-۱۴: تهیه تراز نامه و ارائه آن به مجمع عمومی
۷-۱۴: قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن
۸-۱۴: پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده
۹-۱۴: اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه
۱۰-۱۴: تشکیل کمیته های اجرایی  تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
۱۱-۱۴: انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
۱۲-۱۴: اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود و در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.
۱۳-۱۴: اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری
۱۴-۱۴: پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده
د – بازرس یا بازرسان
ماده ۱۵: انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که هر دو سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با راس مخفی از میان اعضا پیوسته انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶: وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱-۱۶: بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
۲-۱۶: بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی
۳-۱۶: گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی گزارش هر گونه تخلف اعضا به هیئت مدیره
۴-۱۶: دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری
ماده  ۱۷: شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده ۱۸: در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی  سالانه برای تایید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده ۱۹: منابع مالی انجمن عبارت است از:
۱-۱۹: حق عضویت اعضاء
۲-۱۹: از محل هدایا و کمکها

فصل پنجم – موارد انحلال انجمن
ماده ۲۰: در صورت درخواست هیئت مدیره یا بازرس و یا یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد.
ماده ۲۱: مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیئت تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۲: هیئت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارشات اقدامات خود را ارائه می نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یا یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.
تبصره: باقی مانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و  مخارج و پس از تصویب هیئت مدیره به یکی از  موسسات آموزشی – تحقیقاتی کشور اهداء خواهد شد.

فصل ششم
ماده ۲۳: طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحنا با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.
ماده ۲۴: این اساسنامه شامل ۲۴ (بیست و چهار ماده) و ۹ (نه) تبصره بود که در تاریخ ______ به تصویب هیئت موسس رسید.


کنفرانس‌ها و همایش‌ها
تازه‌های علمی
ژورنال کلاب
ارتباط با ما
:پست الکترونیک
info@gyn.ir
:تلفکس
66666666
شماره تماس:
77878787
شماره پیامک:
909090650003