پنج شنبه, ۴ مرداد , ۱۴۰۳

خوش آمدید

با عرض سلام خدمت کلیه همکاران گرامی،

به استحضار می‌رسانیم، این سایت توسط انجمن زنان و مامائی استان و به منظور اطلاع رسانی در زمینه فعالیت‌های این انجمن و ارتباط بیشتر با اعضا راه‌اندازی شده است.

محبوب‌ترین‌ها

معرفی هیئت‌مدیره

منتشر شده در شنبه، ۲۶ دی، ۱۳۹۴
تصاویرمسئولین جلسات انجمن

اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از:

دکترمحمد تقی اونچی
دکتر سیمین تقوی
دکتر حسن جورا بچی
دکتر غلامحسین خواجه نصیری
دکتر حسین طالب زاده
دکتر صد یقه عبدالهی فرد
دکتر زهرا قطره سامانی
دکتر محمد علی مزیدی
دکتر مهری جعفری

اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از:
دکتر پرو ین مصطفی قره باغی
دکتر عالیه قاسم زاده

بازرسان انجمن عبارتند از:
عضو اصلی: دکتر داریوش عاصم
عضو علی البدل:  دکتر یوسف وجودی

هیئت رئیسه انجمن در مقامهای خود ابقاشدند
دوره چهارم  برای اخذ مجوز رسمی انجمن زنان مامائی شاخه اذر بایجان شرقی در مورخه ۱۵/۱۲/۸۷حوالی ساعت ۱۲ ظهردر اخر کنفرانس یک روزه مانیتورینگ قلب جنین درسالن کنفرانس بیمارستان الزهرا (طبق درخواست قبلی فرمانداری محترم برای انتخاب مجدد هیئت مدیره انجمن زنان مامائی شاخه اذربایجان شرقی) مجمع عمومی تشکیل یافت و اعضای حاضر در جلسه بطور اکثریت درخواست ابقای هیئت مدیره قبلی تا اتمام دوره باقیمانده انان نمودند

۳جلسه مجمع عمومی  انجمن زنان مامائی شاخه اذر بایجان شرقی
در مورخه ۸/۱۰/۹۰در اخرین روز باز اموزی در سالن اموزش مداوم جلسه مجمع عمومی انجمن زنان مامائی شاخه اذربایجان شرقی  با حضور جناب اقای شعفی نماینده محترم فرمانداری و سرکار خانم دکتر سیاح ملی نماینده  محترم انجمن زنان مامائی  ایران انجام گرفت وبعد از  رای گیری از اعضای محترم  حاضر در جلسه اعضای اصلی و علی البدل و بازرسان هیئت مدیره جدید یعنی دوره پنجم  تعیین شدند که به ترتیب زیر میباشند
۱-اقای دکتر خواجه نصیری
۲-خانم دکتر عبدالهی
۳-خانم دکتر قطره سامانی
۴-اقای دکتر اونچی
۵-خانم دکتر تقوی
۶-خانم دکتر جعفری
۷-خانم دکتر قره باغی
۸-اقای دکتر جورابچی
۹-خانم دکتر قاسم زاده
۱۰-خانم دکتر معین زاده
۱۱-خانم دکتر فردی اذر

بازرسان بترتیب زیر میباشند
۱-عضو اصلی  . اقای دکتر عاصم
۲-عضو علی البدل . اقای دکتر وجودی

صورتجلسه انجمن زنان مامائی
در مورخه ۱۴/۱۰/۹۰ با حضور منتخبین هیئت مدیره انجمن زنان مامائی شاخه اذر بایجان شرقی راس ساعت ۵/۱ بعد از ظهر تشکیل جلسه داد و اقای دکتر جورابچی بعنوان دبیر جلسه انتخاب گردید
در این جلسه پس از بحث و گفتگو  انتخابات انجام و با اکثریت ارا .
۱- اقای دکتر خواجه نصیری بعنوان مدیر عامل
۲-خانم دکتر عبدالهی بعنوان رئیس هیئت مدیره
۳-خانم دکتر قطره سامانی بعنوان نایب رئیس
۴-اقای دکتر اونچی بعنوان خزانه دار
انتخاب گردیدند و جلسه ساعت ۳ بعد از طهر خاتمه پیدا نمود.

۳-در دوره پنجم هیئت مدیره هرهفته جلسه انجمن درمورد کارهای انجمن تشکیل میشود که مسئولین جلسات بشرح زیر تعیین گردید
۱-اقای دکتر اونچی
۲-خانم دکتر تقوی
۳-خانم دکتر جعفری
۴-اقای دکتر جورابچی
۵-اقای دکتر خواجه نصیری
۶-اقای دکتر عاصم
۷-خانم دکتر عبدالهی
۸-خانم دکتر فردی اذر
۹-خانم دکتر قاسم زاده
۱۰-خانم دکتر قطره سامانی
۱۱-خانم دکتر قره باغی
۱۲-خانم دکتر معین زاده
۱۳-اقای دکتر وجودی
درموخه ۱۳۹۴/۱۱/۸ هم زمان با برنامه مدون باز اموزی در سالن اجتماعات بیمارستان اموزشی الزهرا بعد از اتمام کنفرانس حوالی ساعت ۱۲/۳۰ بعاز ظهر با حضور اکثریت اعضای انجمن و نماینده محترم فرمانداری جناب اقای شعفی طبق اطلاع قبلی توسط روزنامه مهد ازادی جلسه مجمع عمومی انجمن متخصصین زنان ومامائی تشکیل یافت .ابتدا سرکار خانم دکتر عبدالهی فرد خوش امد گفته و درمورد کارکرد انجمن در دوره پنجم و راجع به بیلان صحبت فرمودند وتوسط اقای دکتر مزیدی در مورد روزنامه کثیرالانتشارر مهد ازادی اشاره فرموده و بعداز تصویب بیلان وانتخاب روزنامه کثیرالانتشار مهد ازادی و انتخاب جناب اقای دکتر موسوی اقدم به عنوان رئیس جلسه توسط استاد معظم جناب اقای دکر حمیدیه در مورد ونحوه خوب کارکرد اعضای هیئت مدیره دوره پنجم سخنانی ایراد فرمودند . سپس رای گیری مخفی انجام گرفت واعضای اصلی و علی البدل و بازرسان دوره ششم  به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره ششم عبارتند از


۱:خانم دکتر عبدالهی فرد
۲: اقای دکتر خواجه نصیری

۳:اقای دکتر مزیدی

۴:خانم دکتر تقوی

۵:خانم دکتر قطره سامانی

۶:خانم دکتر جلیل زاده

۷:خانم دکتر فردی اذر

۸:اقای دکتر وجودی

۹:خانم دکتر سلمان زاده

۱۰:اقای دکتر جورابچی

 

 

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره ششم عبارتند از

۱:خانم دکتر قاسم زاده

۲:اقای دکتر امیری

 

 

 

اعضای اصلی و علی البدل بازرسات عبارتند از

۱: اقای دکتر عاصم

۲: خانم دکتر معین زاده

 

تشکیل  اولین جلسه هیئت مدیره دوره ششم انچمن متخصصین  زنان مامایی شاخه اذربایجان شرقی

 

 

 

اولین جلسه انجمن متخصصین زنان مامائی شاخه اذربایجان شرقی بعد از انتخاب دوره ششم درمورخه ۱۳۹۴/۱۲/۵ در سالن وحید تشکیل یافت ابتدا درمورد مشکلات صحبت شدوسپس سرکارخانم دکتر عبدالهی بعنوان رئیس هیئت مدیره انجمن متخصصین زنان مامائی اذربایجان شرقی و صاحب امضا دریافت و پرداخت انجمن و جناب اقای دکتر غلامحسین خواجه نصیری به عنوان مدیر عامل و جناب اقای دکتر محمد علی مزیدی قائم مقام مدیر عامل و سرکار خانم دکتر سلمان زاده دبیر انجمن و اقایان دکتر حسن جورابچی ودکتر یوسف وجودی صاحب امضا وسرکار خانم دکتر معین زاده وجناب اقای دکتر داریوش عاصم بعنوان بازرس و سرکارخانم دکتر قاسم زاده وجناب اقای دکتر قاسم امیری به عنوان عضو علی البدل وسرکار خانم فولاد خواه به عنوان منشی انجمن انتخاب شد ند و ضمنا شماره تلفن وموبایل تمام اعضای هیئت مدیره یاد داشت گردید .در این جلسه سرکار خانم دکتر عبدالهی یاد اور شدند که موجودی انجمن درحدود ۱۴ میلیون تومان می باشد که یک میلیون و هشتصد هزار تومان مربوط به دانشگاه علوم پزشکی میباشد که موظف به پرداخت ان می باشیم توضیح اینکه درامد انجمن بعلت نامرتب بودن پرداخت حق عضویت ها و یاعدم پرداخت حق عضویت همکاران اعضا خیلی کم و ناجیز می باشد و اکثر موجودی انجمن در اثر زحمات اعضای هیئت مدیره انجمن وابسته به هیئت علمی دانشگاه از جمله سرکار خانم دکتر عبدالهی فرد و سایر همکا ران دانشگاهی  میباشد که در اثر برگزاری کنگره ها حاصل شده است ضمنا در این نشست جهار فقره چک به مبالغ ۵۰۰ و ۴۰۰و۴۰۰ و۳۰۰ هزارتومان ازجمله خانم فولاد خواه وخانم حامد که در کنگره ها ه یا در انجمن زحمت کشیده بودند پرداخت گردید و قرار براین شد که روزهای ۴شنبه اخر هرماه انجمن زنان مامائی شاخه اذربایجان شرقی به نوبت با مسئولیت و تقبل مخارج توسط اعضای هیئت مدیره تشکیل شود . و ضمنا قرار شد که نامه ای با امضای اعضای هیئت مدیره جدید به اداره نظام پزشکی اذربایجان شرقی نوشته شود و تقا ضا گردد تا توسط اداره محترم نظام پزشکی اطاقی در اداره نظام پزشکی تبریز در اختیار انجمن متخصصین زنان مامائی قرار داده شود تا بتوانند جلسات خود را در ان جا برگزار نمایند

 هیات مدیره دوره هفتم

 

مجمع عمومی دوره هفتم انجمن زنان مامایی شاخه اذربایجان شرقی همزمان با سمینار دو روزه ارزیابی درمان نازائی و سقط مکرر

مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ اخرین جلسه روز دوم سمینار در سالن نسل فردا (متعلق به بهزیستی) انتخابات انجمن با حضور اقای شفعی

نماینده فرمانداری تبریز و باحضور اکثریت اعضا بر گزار شد و نتایج زیر حاصل گردید:

۱-خانم دکتر عبدالهی با ۳۹ رای به عنوان عضو اصلی

۲-خانم دکتر جعفری  ۲۴

۳-خانم دکتر حیدری ۲۱

۴-اقای دکتر طاهری ۲۱

۵-خانم دکتر جلیل زاده ۱۹

۶-خانم دکتر صادقی ۱۵

۷-خانم دکتر تقوی۱۴

اعضای علی البدل عبارتند از

۱-خانم دکتر معین زاده  با ۱۳ رای

۲- اقای دکتر خواجه نصیری ۱۳

بازرسان عبارتند از:

عضو اصلی :

اقای دکتر عاصم با ۱۸رای

عضو علی البدل :

اقای دکتر وجودی ۱۴

رئیس جلسه : اقای دکتر قاسم  امیری     معاون جلسه : اقای دکتر صمیمی فر    منشی جلسه : خانم دکتر فاطمه نظری خانمیری

 

 

 

 


کنفرانس‌ها و همایش‌ها
تازه‌های علمی
ژورنال کلاب
ارتباط با ما
:پست الکترونیک
info@gyn.ir
:تلفکس
66666666
شماره تماس:
77878787
شماره پیامک:
909090650003